Motus Mori Institute

Den Haag

From 13th – 23rd October 2021 we collect and archive the movement of The Hague.

Hoe wil jij herinnerd worden? In het meerjarige kunstproject Motus Mori is het (dansers)lichaam het archief. De afgelopen jaren hebben al meer dan 800 mensen hun beweging gedoneerd. Ook jouw bewegingen kunnen onderdeel worden van dit groeiend bewegings-archief.

Deze intensieve afspraak bestaat uit maar liefst 3 uur volle aandacht. In een ‘bewegings-interview’ gaat een danser met jou op zoek naar jouw persoonlijke motoriek. De danser neemt jouw bewegingen over in zijn lichaam. Vervolgens indexeert de danser jouw beweging en verbindt ze aan die van de andere mensen in het archief. Op basis hiervan creëert de danser een uniek bewegingsportret dat in het tweede deel van deze afspraak aan je getoond wordt.

Een bijzondere ervaring, zeker na dit jaar waarin we nog maar zo weinig mensen in levenden lijve mochten ontmoeten.

meer informatie hier

How do you want to be remembered? The perennial art project Motous Mori demonstrates the dancer’s body as an archive. In the past few years over 800 people have donated their movement. Your movement can become part of this growing movement-archive, too.

Agreeing to donate your movement requires a 3-hour investment of your time. During a movement-interview a dancer will find your personal mobility and copy your movements to his body. Subsequently, your movements will be indexed by the dancer and connected to those of the other donators in the archive. Based on this, the dancer will create a unique movement portrait which will be demonstrated to you in the second part of your session.

An extraordinary experience indeed, especially after the last year in which we’ve been unable to meet many people in real life.

more info

© 2022 Motus Mori Institute

Thema door Anders Norén