Motus Mori Institute

Een archief voor beweging

Hoe kunnen we beweging verzamelen en bewaren?

Wie de archieven van de mensheid bestudeert, ziet een eenzijdig beeld van de mens; een beeld dat is gericht op meetbaarheid. We reduceren de mens tot vergelijkbare data, tot categoriseerbare verschillen. Maar willen we zo herinnerd worden?

Choreografe Katja Heitmann (DE 1987) wil een andere geschiedenis schrijven. Ze wil een archief creëren waarin het meest essentiële, paradoxale en ongrijpbare kern van de mens wordt bewaard: ‘gaan en ver-gaan’; een archief voor beweging.

Zo’n bewaarplaats vraagt om een actief instituut, dat letterlijk dóór en vóór mensen beweegt. De komende jaren creërt Katja Heitmann een nomadisch instituut het verzamelen, bewaren en tentoonstellen van de ‘uitstervende beweging’.

Motus Mori is een plek waar dit proces constant doorontwikkeld. Het instituut beweegt – letterlijk – van plek naar plek en manifesteert zich in musea, theaters en stadspleinen als tentoonstelling, performance en stadsritueel.

AN ARCHIVE FOR MOVEMENT

How can we collect and preserve movement?

Anyone who studies the archives of mankind sees a one-sided image of humanity; an image that is focused on measurability and control. We reduce mankind to comparable data, to categorizable differences, in order to be able to optimize control over our fate. But is this how we want to be remembered? As strings of data, feeding self-sustaining algorithms?

Choreograph Katja Heitmann (DE, 1987) wants to write a different history. She wants to create an archive in which the most essential, paradoxical and elusive core of mankind is preserved. An attempt to archive the impossible: an archive of movement.

A repository for movement requires an active institute that literally moves for and by people. In such an institution a new form of historiography takes place: not a logical-rational but an embodied historiography.

In the period 2021-2024 Katja Heitmann creates an archive for the movement that is inevitably becoming extinct: Motus Mori Institute. This institute focuses on the collection, preservation, display and transfer of movement-heritage.

Institute Motus Mori is a place for process. Every development is shared with the audience in public manifestations. This institute literally ‘moves’; in the years to come, it will be located in various cities, presenting the process of archiving in theatres, museums and public space as exhibitions, performances and rituals.

© 2022 Motus Mori Institute

Thema door Anders Norén