Motus Mori Institute

Bedankt aan alle donateurs

For english, scroll down


Beide voeten over elkaar wrijven om het vuil eraf te halen voor je in bed stapt, met je middelvinger over de neusbrug strijken om je dochter in slaap te laten vallen, een geheim tenengevecht onder de eettafel met je broer, dansen met je opa terwijl je op zijn tenen staat en hem stevig om zijn middel vasthoudt, tv kijken terwijl je ondersteboven op de bank hangt, de zacht bewegende wijsvinger van je moeder terwijl ze naar klassieke muziek luistert…

Van 18 maart t/m 2 mei konden we de volgende stap zetten: Motus Mori Gallery opende haar deuren voor unieke persoonlijke afspraken. Mensen konden hun eigen bewegingen doneren aan het archief en we konden ook een aantal andere mensen voorstellen die door hun beweging verbonden waren met nieuwe en huidige donateurs. Op deze manier kon je je medemensen ontmoeten door bewegingen uit het archief aangeleerd te krijgen door een van onze dansers.
Sommige mensen werden voorgesteld aan Pavel (54), Frau Stegner (96), Wolfgang (65) en sommige ontvingen bewegingen van Dora (42), Jane (49) en Orpheus (3).
We willen graag al onze donateurs bedanken voor het doneren van hun bewegingen en voor het ontvangen van bewegingen van anderen.

We zullen het belichaamde archief voortzetten in Utrecht op het SPRING Festival van 20 – 29 mei.
Voor tickets: SPRING Festival Utrecht tickets

De beweging, de oogopslag, mimiek, gelinkt aan anderen werkte ‘’verrijkend’’. Ik voelde me verbonden en vond het heel spannend wie en welke beweging er nu via jouw lijf in mijn lijf zouden komen.
Dank, ik neem een paar bewegingen mee naar huis mee in mijn lichaam!
02/05/2021

Anna
Foto: Hanneke Wetzer

Thanks to all to donors!

Rubbing both feet together to get off the dirt before you get into bed, stroking the bridge of the nose with a middlefinger to make your daughter fall asleep, a secret toe fighting game under the diner table with your brother, dancing with your grandfather while standing on his toes and holding him tightly around the waist, watching tv while hanging upside down on the sofa, the softly moving indexfinger of your mother while she is listening to classical music..

From March 18 to May 2, we were able to take the next step: Motus Mori Gallery opened its doors for unique personal appointments. People could donate their own movements to the archive and we could also introduce some other people who were connected by their movements to new and current donors. In this way you could meet your peers by learning movements from the archive.
Some people were introduced to Pavel (54), Frau Stegner (96), Wolfgang (65) and some received movements from Dora (42), Jane (49) and Orpheus (3).
We would like to thank all our donors for donating their movements and for receiving movements from others.

We will continue the embodied archive in Utrecht at SPRING Festival from May 20 – 29.
For tickets: SPRING Festival Utrecht Tickets

The movement, the eye gaze, facial expressions that were linked to others worked ”enriching”. I felt connected and found it very exciting who and what movement would come into my body,  through the execution of your body.
Thank you, I will take a few movements home with me in my body!
02/05/2021

anna
Foto: Hanneke Wetzer

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2022 Motus Mori Institute

Thema door Anders Norén