Motus Mori Institute

Katja Heitmann

english below

foto: Jan van Eijndhoven

Katja Heitmann (1987, DE) opereert op de grens van dans, beeldende kunst , performance en installatie. Ze onderzoekt in haar beeldend-choreografisch werk wat de mens beweegt in het huidige tijdsgewricht. Het choreografisch werk van Katja Heitmann bestaat uit nadrukkelijke esthetiek, in scherp contrast met de menselijke feilbaarheid. Haar minimalistische beeldtaal confronteert de toeschouwer met een woeste zee aan inzichten. Een spanningsveld dat telkens opnieuw in haar werk naar voren komt. In 2016 won zij de Prijs van de Nederlandse Dansdagen, in 2020 werd zij onderscheiden met de Gieskes Strijbis Podiumprijs, de grootste podiumkunstprijs van Nederland. 

Als choreografisch-beeldhouwer gaat Katja continu op zoek naar de kern van haar materiaal. Door middel van radicale concepten en doordachte uitvoeringsvormen ontdoet ze haar artistieke materiaal van iedere ruis. Dat wat er werkelijk toe doet wordt met verbijsterende scherpte getoond. In ieder detail van haar werk schuilt het grote gebaar.  

Katja Heitmann wil ráken. Via haar werk zoekt ze voortdurend naar wisselwerking met de samenleving, met de stad, met mensen. Het universele karakter van haar werk maakt het voor iedereen die wil mogelijk zijn eigen ingang tot het werk te vinden. Katja Heitmann creëert unieke performance-installaties en theatrale tentoonstellingen, die een verbazingwekkend gevarieerd publiek aanspreken en toeschouwers regelmatig tot tranen beroeren. 

www.katjaheitmann.com

vimeo

contact Katja

Katja Heitmann (ENG)

Katja Heitmann (1987, DE) investigates in her visual-choreographic work what moves mankind in the current era. Katja Heitmann’s choreographic work consists of extreme aesthetics, in sharp contrast to human fallibility. Her minimalistic and minutely designed imagery confronts viewers with a frantic flood of insights. This distinct, perceptible tension returns in all her work.  

In 2016 Katja was awarded the Prize of the Dutch Dance Festival. In 2020 she was honoured with the prestigious Gieskes-Strijbis Podium-award. 

As a choreographic sculptor, Katja is constantly searching for the core of her material. By means of radical concepts and well-considered forms of performance, she strips her artistic material of any noise. Only that what really matters is shown with astonishing sharpness. In every detail of her work lies the grand gesture.  

Katja Heitmann wants to move her audience. Through her work she constantly seeks interaction with society, with the city, with people. The universal character of her work makes it possible for anyone who wants to find their own entrance in the work. Katja Heitmann creates unique performance installations and theatrical exhibitions that appeal to an astonishingly varied audience and regularly brings them to tears. 

Katja Heitmann – St. This is not a show is structurally supported by Dutch Performing Arts, the Province of Noord-Brabant and the municipality of Tilburg.

© 2022 Motus Mori Institute

Thema door Anders Norén